Historia

Łowiectwo fascynowało człowieka „od zawsze”. Człowiekowi pierwotnemu, oprócz emocji związanych z pokonaniem dzikiego zwierza, dostarczało pożywienia i skór do okrycia ciała oraz tworzywa na prymitywne narzędzia. W wiekach późniejszych władcom przynosiło rozrywkę oraz umożliwiało gromadzenie zapasów na czasy częstych wówczas wojen. Na ziemiach polskich łowiectwo już od istnienia zalążków państwa było nierozerwalnie związane z życiem ludu zamieszkującego te tereny.

Współcześnie łowiectwo jest istotną formą działalności ludzkiej ukierunkowaną na gospodarowanie zwierzyną i zachowanie przyrody dla kolejnych pokoleń.

W łowiectwie, obok takich zagadnień jak gospodarowanie gatunkami zwierząt łownych, ochrona przyrody, kynologia, strzelectwo i prawodawstwo, niezwykle ważną rolę pełni kultura łowiecka. Kultura łowiecka jest swoistym nawiązaniem do przeszłości i dawnych znamienitych tradycji polskiego łowiectwa, jest częścią kultury narodowej, stanowi ogół łowieckiego dziedzictwa materialnego i duchowego, w tym: historii, twórczości i sztuki, tradycji , kolekcjonerstwa, wystawiennictwa oraz etyki.

Myśliwych łączy chęć dokonania czegoś więcej, niż tylko polowanie: skuteczniejsze zwalczanie kłusownictwa, lepsza ochrona  zwierzyny, współzawodniczenie w zawodach strzeleckich, upowszechnianie psów myśliwskich, fachowych książek i czasopism, organizowanie spotkań towarzyskich, wymiana doświadczeń, pielęgnowanie tradycji i języka łowieckiego, szerzenie zasad etyki, wreszcie potrzeba wspólnej reprezentacji wobec władz, a potem także zespołowa dzierżawa terenów.

Koło Łowieckie „Łoś” założone zostało w Trzebiatowie, w dniu 15.12.1949 r.
Pierwszy Zarząd Koła ukonstytuował się w składzie: Prezes Józef Geremus, Łowczy Kazimierz Domański, sekretarz Henryk Jankowski. W początkowym składzie koło liczyło 10 członków.

Obecny Zarząd Koła: wybrany został na Walnym Zgromadzeniu Członków koła pracuje w następującym składzie: Prezes Kol. Aleksander Bernad, Łowczy Kol. Antoni Piętal, Podłowczy: Kol. Edward Dobrucki, Skarbnik Kol. Grzegorz Szafrański,, sekretarz Kol. Wojciech Grzegorz Piasecki.
Aktualnie koło liczy 65 członków macierzystych, oraz 5 kandydatów.
Lista myśliwych Koła Łowieckiego „Łoś” w Trzebiatowie, którzy zasłużyli się swoim zaangażowaniem dla jego działalności, przyczyniając się do propagowania łowiectwa, ochrony zwierzyny, tradycji i zwyczajów łowieckich w społeczeństwie jest bardzo długa. Należą do nich koledzy: Janusz Barczak, Władysław Bernad, Tadeusz Bublijewski, Józef Dachowski, Kazimierz Domański, Lechosław Izdebski, Stanisław Konieczny, Zygmunt Marek, Bogdan Marek, Ludwik Urbański, Andrzej Spietelun.
Koło jest współgospodarzem myśliwskiej strzelnicy przy Szosie Kołobrzeskiej. Siedziba koła mieści się w okazałych piwnicach zamku w Trzebiatowie. W ramach obchodzonej w 1999 r., pięćdziesiątej rocznicy powstania KŁ „Łoś” w Trzebiatowie, członkowie oraz sympatycy i sponsorzy ufundowali sztandar. Tradycją już stały się cyklicznie organizowane, wspólnie z kolegami z K.Ł. „Bażant” Trzebiatów, „Knieja” Jaromin, „Łabędź” Mrzeżyno, „Dąb” Rogowo, wystawy łowieckie, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa, a w szczególności młodzieży szkolnej. Ostatnia wystawa odbyta się w 2011 r.

Gospodarując w łowisku, koło wybudowało centralny magazyn pasz i karmy w Trzebiatowie, magazyny-paśniki w łowiskach 3 szt., paśniki 5 szt., ambony 64 szt., 8 poletek zaporowych, 12 stałych karmowisk. Przy powstaniu, koło dzierżawiło 15 tyś. ha terenów łowieckich i do dnia dzisiejszego areał ten w sposób zasadniczy nie uległ zmianie.

Od kilkunastu lat członkowie Koła zaangażowali się w introdukcję bażanta na dzierżawionych obwodach. W latach 1974-1979 wyhodowano i wypuszczono w łowisko około 1300 sztuk bażantów. Wysiłki te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, populacja bażanta przeniosła się w inne tereny bądź wyginęła. W 1998 roku podjęto ponownie próbę wprowadzenia tego pięknego ptaka do łowiska. Do współpracy zachęcono również sąsiednie koła, wspólnie z nimi wyhodowano i przeniesiono w łowiska około 1400 sztuk bażantów.

Tak pojmowane i uprawiane łowiectwo utrwala  dobrą opinię o kole. Od  wielu lat koło jest łowiecką wizytówką gminy i Powiatu.  Doszły wspólne prace społeczne przy budowie urządzeń łowieckich i zagospodarowaniu poletek, akcje społeczne, introdukcja bażantów, obecnie królików i kuropatw, działalność we władzach i organach PZŁ na szczeblu Okręgu.

Wybudowaliśmy stanicę myśliwską w Gosławiu. Mamy prawie wszystkie gatunki zwierzyny – od kuropatwy i zająca (niestety obecnie jeszcze nielicznych) po jelenie . W 1998 r. koło uhonorowane zostało odznaczeniem łowieckim –  złotym medalem za zasługi dla łowiectwa.